Persentil (Büyüme Eğrisi) Nedir? - Persentil Cetveli

Çocuklar büyürken annelerin en çok merak ettiği konulardan biri de büyümenin istenen şekilde olup olmadığıdır. Çocukların büyümesinin takibi dendiğinde de devreye persentil yani büyüme eğrisi giriyor.

Persentil / Büyüme Eğrisi bebeklerin gelişiminin normal şekilde ilerleyip ilerlemediğini değerlendirirken kullanılır. Bebeklerin zaman içindeki boy ve kilo gelişimine bakılarak, orantılı ve tutarlı bir şekilde gelişip gelişmediği değerlendirilir.

Bebebiğinizin büyümesini takip etmek için sizler için geliştirdiğimiz Persentil Hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz. 

Persentil (Büyüme Eğrisi)

Persentil Cetveli / Büyüme Eğrisi Nedir? 

Persentil cetveli, büyüme eğrisi olarakta bilinir. Bebeğinizin doğumuyla birlikte fiziksel gelişiminin sağlıklı, yaşına ve cinsiyetine göre olması gereken bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini persentil cetvelini takip ederek anlayabilirsiniz.

Bebeğin fiziksel gelişimin yavaş veya beklenenden hızlı olması, istenmeyen bir durumdur ve gerekli müdahaleyi erkenden  sağlamak, bebeğin ileride yaşayacağı sorunları çözmek açısından büyük önem taşır. 

Persentil Takibi Nasıl Yapılır?

Persentil hesabı yaparken bebeğinizin boy, kilo ve baş çevresini girmeniz istenir. Çıkan sonuçları aşağıdaki şekilde değerlendirmek gerekir. Persentil takibi çocuk gelişimi için önemlidir. 

  • 0 - 10 Persentil :  En düşük değerlerdir. Bebeğinizin aynı yaş ve cinsiyetteki diğer bebeklere göre çok geride olduğu anlamına gelir. Mutlaka çocuk doktoruna başvurulması gerekir.
  • 10 - 25 Persentil :  Düşük persentil değeridir. Çocuk doktoru ile birlikte değerlendirilmesi ve takip edilmesi gerekir.
  • 25 - 75 Persentil :  Normal değerdir. Bebeğin gelişimi aynı yaş ve cinsiyetteki diğer bebeklere göre normaldir. Dengeli ve doğru beslenme ile birlikte 3 aylık aralıklarla persentil değerleri takip edilmelidir.
  • 75 - 90 Persentil : Yüksek değerdir. Olması gerekenden daha fazla kilo, daha uzun boy, daha büyük baş çevresi anlamına gelir. Daha dengeli bir beslenme programı ve doktor muayenesi ile normal değerler bandına ulaşılması sağlanmalıdır.
  • 90 - 100 Persentil :  En yüksek değerdir. Bu durumda çocuğun gelişimi normalden çok fazladır. Obezite, gigantizm gibi sorunlar söz konusu olabilir. Muhakkak çocuk doktoru ile kontrol edilmelidir.

Bebek gelişimlerinde 10-75 arası persentil değerleri genellikle normal olarak değerlendirilir. Bebeğinizin cinsiyetine göre persentil değeri farklılık göstermektedir. Persentil aynı yaş ve cinsiyetteki bebeklerin kilo, boy ve baş çevresi olarak karşılaştırılmasıdır. 

Kaynak : 

Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri